60 Ay Vadeli İhtiyaç ve Taşıt Kredisi Başladı
27 Şub, 2019 10:03 tarihinde eklendi

60 Ay Vadeli İhtiyaç ve Taşıt Kredisi Başladı

60 Ay Vadeli İhtiyaç ve Taşıt Kredisi Başladı

60 ay vadeli ihtiyaç ve taşıt kredisi dönemi başladı. BDDK yönetmeliği Resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bundan sonra ihtiyaç kredilerinizi ve taşıt kredilerinizi 60 ay vadeli olarak alabileceksiniz. Eğer ihtiyaç kredilerinde 36 ay vade ile kredi almak istemiyorsanız artık 60 ay vadeli kredi kullanabileceksiniz. 26 Şubat 2016 tarihinden itibari ile yürürlüğe giren bu yasada taşıt ve ihtiyaç kredilerinde vade uzadı. Şimdi size bu son dakika haberi ile ilgili detayları paylaşalım.

60 Ay Vadeli Krediler Ne Zaman Verilecek?

BDDK tarafından yapılan uzun vadeli kredi değişikliği resmi gazete de yayınlandıktan sonra resmen yürürlüğe girmiş oldu. Bu durumda bankalar yeni kampanyalar yapacak ve bu kampanyalar da 60 ay vadeye kadar kredi kullandırılacaktır. 27 Şubat itibari ile tüm bankalarda 60 ay vadeli kredi dönemi başlayacaktır.

60 Ay Vadeli Kredide Faiz Ne Olacak?

Bankalar yine kendi kampanyaları dahilinde birtakım ürünler ile müşteri karşısına çıkacaktır. Faiz oranlarında bir değişikliğin olacağı konuşulmuyor. Yalnız vade uzadıkça ödeyeceğiniz borç yükselecektir. Daha önceki kampanyada 20 bin lira alan kişi aylık olarak 773 lira ödeme yaparken, şimdi 519 lira ödeme yapacaktır. Toplam ödemesi ise 36 ay vadede 27 bin 831 lira olurken, 60 ay vadede 31 bin 181 liraya çıkacaktır. Aylık ödemelerde düşüş olurken toplam ödemelerde sorun olacaktır. Kredi alacağınız zaman ne kadar kısa vade yaparsanız ödeme konusunda o kadar sağlıklı yaparsanız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  TEB 4466 SMS Kredi Başvurusu


Resmi Gazete 60 Ay Kredi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(3) Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi altmış ayı, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altmış ayı, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ayı, bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, tablet alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı aşamaz. Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanır.” MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce kullandırılan ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla altmış ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir.” MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür. MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *